Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/theme.php on line 1109
Mlyn vo Veľkých Teriakovciach mení svoju tvár - Mlyn - Veľké Teriakovce

Mlyn vo Veľkých Teriakovciach mení svoju tvár

Feb 2, 2009

Od začiatku rekonštrukcie vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce ubehlo necelých osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na nepoznanie. Po statickom zabezpečení, zavedení inžinierskych a technických sietí prebiehali práce na rekonštrukcii strechy. V súčasnosti pokračuje obnova mlyna rekonštrukciou fasády, výmenou okien a podláh.

Do dnešného dňa bolo v rámci projektu preinvestovaných takmer 6 mil. korún. Finančné prostriedky na projekt sú nám poskytované formou predfinancovania, čo v praxi znamená, že sú nám zaslané na účet na základe predložených účtovných dokladov od dodávateľa v lehote do 90 dní od ich vystavenia. Z tohto dôvodu nám bolo doteraz poskytnuté necelé 4 mil. korún.

Ďalším problémom, ktorý sa objavil až počas projektu, sú nepredvídané náklady súvisiace s rekonštrukciou mlyna. Tie presiahli výšku 1,5 mil. korún, ktoré sa budeme snažiť získať z iných zdrojov.