Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/theme.php on line 1109
Obnova vodného mlyna pokračuje v interiéri - Mlyn - Veľké Teriakovce

Obnova vodného mlyna pokračuje v interiéri

Feb 11, 2009

Pred rokom sme začínali s rekonštrukciou vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, na ktorého obnovu a zariadenie sme získali koncom roka 2007 podporu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 516 161 EUR. Rekonštrukcia mlyna odvtedy pokročila, čo nie je možné prehliadnuť ani pri pohľade na budovu mlyna.

V minulom roku zrealizovala dodávateľská firma PS NOVOPS s.r.o. Lučenec statické zabezpečenie 200-ročného mlyna, zavedenie inžinierskych sietí, rekonštrukciu strechy, obnovu fasády a výmenu okien. Po krátkej prestávke, spôsobenej mrazmi, pokračuje obnova mlyna prácami v interiéri, výmenou drevených podláh, obkladmi, budovaním priečok a čistením pôvodnej technológie na mletie obilia, ktorá tvorí „srdce“ mlyna. V najbližších mesiacoch bude obnovená a doplnená o chýbajúce časti. Súčasne už od jesene prebieha zber historických materiálov, predmetov a náradí, ktoré sa v minulosti využívali najmä v roľníctve, mlynárstve, pekárstve a iných každodenných činnostiach. Tie budú v mlyne vystavené s uvedením mien osôb, ktoré predmety do spoločného múzea darovali a budú súčasťou regionálneho múzea.

V súčasnom období sa snažíme aj o získanie ďalších financií, ktoré sú potrebné na pokrytie nepredvídaných nákladov, ktoré vznikli počas rekonštrukcie mlyna a ktoré budú nevyhnutné na komplexné dokončenie účelu, pre ktorý má mlyn slúžiť. Nemožno totiž zabudnúť na sumu viac ako 1,5 mil. SK, ktorú sme stratili posilnením kurzu koruny voči euru od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov v roku 2005 po podpis zmluvy v roku 2007. S uvedenou sumou sme pri písaní projektu počítali, preto je logické, že teraz pri realizácii projektu chýba.

Vo februári si postup prác na mlyne vo Veľkých Teriakovciach príde pozrieť aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Brit Løvseth.