Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/theme.php on line 1109
V skratke - Mlyn - Veľké Teriakovce

V skratke

Konkrétny nápad pustiť sa do obnovy vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach vznikla v hlavách dobrovoľníkov nášho občianskeho združenia a niekoľkých občanov obce pred niekoľkými rokmi, hoci dezolátny stav budovy mlyna prosil o svoju rekonštrukciu už niekoľko rokov predtým. Viaceré snahy o jeho záchranu ostali bez výsledku.
Myšlienku rekonštrukcie mlyna v nás upevnila odborná exkurzia v Holandsku v roku 2005, počas ktorej sme v krajine “veterných mlynov” navštívili pohostinné zariadenie s ubytovaním, ktoré vzniklo rekonštrukciou zhoreného mlyna. Zaujalo nás najmä to, ako miestni dokázali “predať” tento zaujímavý príbeh, hoci o existencii pôvodného mlyna hovoril len jeden z trámov a malá expozícia na najvyššom poschodí.

Významné míľniky projektu:

 • 23. december 2005:
  vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o individuálny projekt z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
 • 23. marec 2006:
  konečný termín na predkladanie žiadostí - predloženie projektu na Úrad vlády SR
 • 21. jún 2007:
  oficiálne schválenie projektu v Bruseli
 • 15. november 2007:
  podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - začiatok projektu
 • 15. január 2008:
  podpísanie zmluvy s dodávateľom zákazky rekonštrukcie mlyna
 • 18. január 2008:
  začiatok rekonštrukcie mlyna

Názov projektu: Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer - Malohontu

Hlavným cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva Gemer - Malohontu a rozvoj jeho ekonomického potenciálu prostredníctvom obnovy kultúrnej pamiatky v obci Veľké Teriakovce a jej opätovného využitia.
Zámerom projektu je komplexná rekonštrukcia vodného mlyna a zriadenie prezentačného centra v jeho priestoroch vo forme regionálneho múzea s interaktívnymi expozíciami zameranými na roľníctvo, mlynárstvo, pekárstvo a tradičné remeslá. Okrem toho budú v priestoroch mlyna zriadené vzdelávacie priestory a informačné centrum pre miestnych občanov i návštevníkov obce.

Výška príspevku:
516 161 EUR, z tohto EHP/NFM - 438 737 EUR (85 %) a štátny rozpočet SR - 77 424 EUR (15%)

Dodávateľ - realizátor rekonštrukcie mlyna:
PS - NOVOPS, a.s. Lučenec