Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/o/z/u4544/public_html/_sub/mlyn/wp-includes/theme.php on line 1109
Etapy a aktivity - Mlyn - Veľké Teriakovce

Etapy a aktivity

1. Stavebno - technické zabezpečenie objektu kultúrnej pamiatky

1.1 Výber dodávateľov na stavebnú a inžiniersku činnosť počas rekonštrukcie
1.2.Statické zabezpečenie budovy vodného mlyna
1.3.Obnova murív
1.4 Rekonštrukcia strechy
1.5 Klampiarske, tesárske a stolárske práce
1.6 Výmena existujúcich a zavedenie nových inžinierskych a technických sietí
1.7 Výmena okien a dverí
1.8 Rekonštrukcia fasády
1.9 Úprava okolia kultúrnej pamiatky

2. Zmena užívania stavby

2.1 Výber dodávateľov
2.2 Regenerácia a obnova pôvodného technologického zariadenia
2.3 Vybudovanie deliacich priečok, krbu a pece
2.4 Vybudovanie podkrovných priestorov
2.5 Výmena podláh
2.6 Úprava povrchov v interiéri

3. Zriadenie prezentačného centra s potrebným vybavením

3.1 Výber dodávateľov
3.2 Zozbieranie historických podkladov a materiálov - etnografický prieskum regiónu
3.3 Spracovanie informačných tabúľ
3.4 Inštalácia expozícií
3.5 Vybudovanie školiacich priestorov s príslušnými sociálnymi priestormi
3.6 Zariadenie tvorivých dielní, vzdelávacej a informačnej miestnosti
3.7 Kolaudácia


Ďalšie aktivity, nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektu a informovanie verejnosti:

4. Manažment projektu (vykonávajú 2 pracovníci združenia a 1 zamestnanec)

 • riadenie projektu a projektového tímu
 • plánovanie, realizácia a kontrola jednotlivých aktivít projektu
 • vykonávanie administratívnych činností týkajúcich sa projektu
 • vypracúvanie priebežných správ a žiadostí o platbu
 • finančné riadenie a vedenie účtovníctva k projektu
 • komunikácia a spolupráca s dodávateľmi, stavebným dozorom a dotknutými orgánmi štátnej správy
 • komunikácia riadiacim a platobným orgánom

5. Publicita projektu

 • zhotovenie a osadenie veľkoplošných tabúľ
 • medializácia projektu v miestnych, regionálnych a celoslovenských médiách
 • informačné materiály
 • slávnostné ukončenie projektu
 • pamätná tabuľa